Tekstvak:

VIRTUS Vrienden

 

VIRTUEEL MUSEUM VOOR INTUITIEF REALISME: VIRTU OSS

Vriend van het docentschap en werk van Jan Sleper.

 

 

Tekstvak: Tekstvak:
Tekstvak:

V I R T U E E L M U S E U M V O O R

I N T U I T I E F R E A L I S M E

Tekstvak:

|

J A N S L E P E R : T R A D I T I E & V E R N I E U W I N G

K L A S S I E K E O U D H E I D E N M O D E R N E K U N S T

|

J A N S L E P E R | J A N S

1 9 1 9 2 0 0 0

V I R T U S

V I R T U O S S

 

Tekstvak: Tekstvak:

initialised 07/2008maintenance 20082017 | MS Publisher Concepts

 

 

B e l o o f d L a n d v o o r J a n S l e p e r

Kunstcollectie J.B. Sleper

Oud studenten:

 

Raymond van Aalst

Louis Baltussen

Paul Bartels

Bart van Belkom

Pieter van den Bogaard

J.J.M. Dietvorst

Roel Duister

Jacomijn den Engelsen

Ad van Haandel

Gert Jan van Kleef

John van Kooten

Dagmar Lampe

Jan van den Langenberg

Peter van Loon

Marianne van der Meer-Witte

C.J.A.M. Merkelbach van Enkhuizen

Monique van Gent

E.Th. van Gulik

Jan G.Forrer

Mieke (Maria) Hazelzet

Piet Hohmann

Peter van den Hoven

Ries Kleijnen

Corry Koekkoek

Anneke Kuyper

E.M.L. Lamers

Jan Michielsen

K. Nachenius

Joop van Rijsbergen

Barbara Rinses

Dick Scholten

Akke Sins

A.J.H.Stallenberg

A.C.J.M. Willemsen

Kees de Wit

 

Voor aanvullingen / correcties / wijzigingen

Tip Virtu Oss | Kunstenaars Index.

 

Hartelijk dank!

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

bladwijzer Op deze pagina

Vriend van het

docentschap

en werk van

Jan Sleper

Prix de RomePrix de Rome