Tekstvak:

V i s i o n a i r

 

 

 

Tekstvak: Tekstvak:
Tekstvak:

V I R T U E E L  M U S E U M  V O O R

I N T U I T I E F  R E A L I S M E

Tekstvak:

|

J A N  S L E P E R :  T R A D I T I E  &  V E R N I E U W I N G

K L A S S I E K E  O U D H E I D  E N  M O D E R N E  K U N S T

|

J A N  S L E P E R  | J A N è S

1 9 1 9 – 2 0 0 0

V I R T U  I n f o

V I R T U  O S S

 

Tekstvak:

I n t u ï t i e f

 

 

 

R e a l i s t i s c h

 

 

 

© Sleper | virtuoss.nl

Tekstvak:

Titelblad:

‘25 zeefdrukprenten naar aanleiding

van een verblijf in New York (1980)’

Gesigneerd:

‘Janès/1980’

Jan Sleper verwerkte in 1980 de foto’s

die hij in New York maakte tot thema-

tische zeefdrukken die hij stuk voor

stuk, zelf op atelier vervaardigde.

Destijds kon hij onmogelijk weten dat

zijn associatie, op 11 september 2001

voor een deel werkelijkheid zou worden.

 

Titel: ‘Kerkhof’  >

Tekstvak:

Jan Sleper gebruikt realisme in zijn

werk om zijn intuïtieve boodschap over

te brengen. De toeschouwer kan zich

door de herkenbaarheid van het beeld,

op een directe manier inleven in de

gevoelswereld van de kunstenaar.  >

 

Tekstvak:

Gesigneerd:

‘Sleper ’60’

Gerard Carl Stubenrouch

Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten

en Wetenschappen 1959-1962.

 

Geportretteerd door Jan Sleper in ‘62

in opdracht van het toenmalige

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en

Wetenschappen.  >

Eigen foto Jan Sleper

 

Gesigneerd:

‘Janès’

Tekstvak: Â

initialised 07/2008—maintenance 2008—2017 | MS Publisher Concepts

 

 

‘B e l o o f d   L a n d ’  v o o r  J a n  S l e p e r

Kunstcollectie J.B. Sleper

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

bladwijzer Op deze pagina

Zeefdruk

Gepolychromeerde

houtsculptuur

& getekend

portret

Prix de RomePrix de Rome