Tekstvak:
Tekstvak: Tekstvak:
Tekstvak:

V I R T U E E L M U S E U M V O O R

I N T U I T I E F R E A L I S M E

Tekstvak:

|

J A N S L E P E R : T R A D I T I E & V E R N I E U W I N G

K L A S S I E K E O U D H E I D E N M O D E R N E K U N S T

|

J A N S L E P E R | J A N S

1 9 1 9 2 0 0 0

T o t a a l m u s e u m

V I R T U O S S

 

Tekstvak: Tekstvak:
Tekstvak:

initialised 07/2008maintenance 20082017 | MS Publisher Concepts

 

 

B e l o o f d L a n d v o o r J a n S l e p e r

Kunstcollectie J.B. Sleper

Totaalmuseum als meesterstuk en levenswerk

 

VIRTUEEL MUSEUM VOOR INTUITIEF REALISME: VIRTU OSS beheert en presenteert het virtuele oeuvre

van Jan Sleper. Jan Sleper wilde zijn oeuvre geleidelijk vormgeven als de verbeelding van een compleet

museum. Hij werkte dagelijks in zijn atelier en heeft een leven lang intensief en consequent gewerkt.

 

Het concept van zijn totaalmuseum waarbij alle onderdelen van zijn oeuvre in een logische opbouw

zouden worden genummerd, is materieel weliswaar onvoltooid gebleven maar in de geest blijft het

springlevend. Zijn werk beschikt over een kaleidoscopische kwaliteit. Het oeuvre bevat optekeningen

van een gestage ontwikkeling. De naar zichzelf verwijzende, academische vakbekwaamheid maakt een

transitie door naar een originele visie. Welk medium Jan Sleper ook onderzocht en verbond aan zijn

beeldende vertaalslag; zijn handschrift als kunstenaar blijft even sierlijk als standvastig verwijzen naar

gemotiveerde overgangen tussen het ene materiaal en het andere en tussen het ene concept en het andere.

Binnen n en hetzelfde object wel te verstaan.

 

Historische fenomenen vinden hun oorsprong in de mentaliteit van de individuele mens en zijn (gespannen)

verhouding tot zijn eeuwige zijn. Jan Sleper doorzocht de drijfveren van het menselijk bestaan; de ijdele

ridiculiteit van het ego en de talloze egoconflicten met het natuurlijke, geestelijke vredelievende mens-zijn,

bevrijd van knellende conditionering en onstilbare zucht naar macht. Zijn werk behandelt deze machinaties

van onderdrukking en vervolging. Daarbij leeft Sleper zich in, in de concrete gevoelens van woede en angst,

die eraan ten grondslag liggen. Tegelijkertijd zijn de natuur en de genade, mensen, dieren en planten, sterven

en leven, overal in zijn werk aanwezig en brengen vliegende vogels voedsel en kennis aan de zoekende,

lijdende en vierende mens.

 

Het ging Jan Sleper om een intutief aanvoelen van betekenis of afgrondelijke betekenisloosheid en hij gebruikte

het realisme waartoe hij eigenhandig in staat was, om deze innerlijke intutie naar buiten te brengen. | Virtu Oss

Tekstvak: Tekstvak:

|

bladwijzer Op deze pagina

Transitie van naar zichzelf verwijzende

vakbekwaamheid

naar een oeuvre met

kaleidoscopische

kwaliteiten

Prix de RomePrix de Rome