Tekstvak:
Tekstvak: Tekstvak:
Tekstvak:

V I R T U E E L M U S E U M V O O R

I N T U I T I E F R E A L I S M E

Tekstvak:

|

J A N S L E P E R : T R A D I T I E & V E R N I E U W I N G

K L A S S I E K E O U D H E I D E N M O D E R N E K U N S T

|

J A N S L E P E R | J A N S

1 9 1 9 2 0 0 0

V i r t u O s s

V I R T U O S S

 

Tekstvak: Tekstvak:

( Eigen foto | Amsterdam 1996 Jan Sleper )

Virtu Oss

 

Veel mensen dragen virtuoos vervaardigde kunst, rijk aan symbolische betekenis een warm hart toe.

 

 

 

Tekstvak:

initialised 07/2008maintenance 20082017 | MS Publisher Concepts

 

 

B e l o o f d L a n d v o o r J a n S l e p e r

Kunstcollectie J.B. Sleper

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

bladwijzer Op deze pagina

Draagvlak

voor kunst

 

Grafiek

Potische

Bankbiljet

Prix de RomePrix de Rome