Tekstvak:

Nieuws | Op de vleugels van de Nationale Museumweek 2015

 

De voorloper van de huidige website is geweest: VIRTUOSS.NL Tijdens de periode dat het oeuvre

van Jan Sleper in Oss werd beheerd heeft een Commissie van Aanbeveling het idee van een museum

voor het oeuvre van Jan Sleper, sterk omarmd en in persoonlijke boodschappen, warm aanbevolen.

Deze aanbevelingen blijven van kracht tot en met de dag dat private collecties zich openen om de

werken van Jan Sleper beschikbaar te stellen voor bezichtiging in een museale ruimte.

Tekstvak: Tekstvak:
Tekstvak:

V I R T U E E L M U S E U M V O O R

I N T U I T I E F R E A L I S M E

Tekstvak:

|

J A N S L E P E R : T R A D I T I E & V E R N I E U W I N G

K L A S S I E K E O U D H E I D E N M O D E R N E K U N S T

|

J A N S L E P E R | J A N S

1 9 1 9 2 0 0 0

N i e u w s

V I R T U O S S

 

Tekstvak: Tekstvak:
Tekstvak:

initialised 07/2008maintenance 20082017 | MS Publisher Concepts

 

 

B e l o o f d L a n d v o o r J a n S l e p e r

Kunstcollectie J.B. Sleper

Print Gallery Pieter Brattinga

15 van de 25 door Jan Sleper in zijn Bredase atelier,

afgedrukte kleuren zeefdrukken New York 1980

werden in 1981 bij Print Gallery

Pieter Brattinga Amsterdam tentoongesteld.

 

Virtu Oss is op zoek naar meer informatie

Tips mailen.

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

bladwijzer Op deze pagina

Op de vleugels van

de Nationale

Museumweek

2015

Prix de RomePrix de Rome