Tekstvak:

Museaal

 

Het museale concept dat Jan Sleper koesterde, integreert zijn werk tot een totaaloverzicht in prenten,

zeefdrukken, lithos, fotografie, houtgravures, tekeningen, schilderijen, unieke objecten en beeldhouw-

werken in steen en (gepolychromeerd) hout.

 

Jan Sleper leefde en werkte van 1960 tot aan zijn overlijden op 3 januari 2000 samen met Mieke Hazelzet in hun karakteristieke atelierwoningen respectievelijk in Breda en Amsterdam. Mieke liet het gehele archief en oeuvre

van hen beiden, na. Het idee: totaalmuseum voor later - betekende een bevrijding van de wijdverbreide

opvatting dat het kunstenaarsoeuvre onder de wet van ondernemerschap dient te worden gesteld. Daartegen

waren Jan en Mieke nogal fel gekant. Kunstobjecten zijn hemellichamen. De kunstenaar onderneemt

niets behalve zijn reis. | Virtu Oss

 

 

Tekstvak: Tekstvak:
Tekstvak:

V I R T U E E L M U S E U M V O O R

I N T U I T I E F R E A L I S M E

Tekstvak:

|

J A N S L E P E R : T R A D I T I E & V E R N I E U W I N G

K L A S S I E K E O U D H E I D E N M O D E R N E K U N S T

|

J A N S L E P E R | J A N S

1 9 1 9 2 0 0 0

M u s e a a l

V I R T U O S S

 

Tekstvak:
Tekstvak:

( Eigen foto | Jan Sleper )

Tekstvak:

initialised 07/2008maintenance 20082017| MS Publisher Concepts

 

 

B e l o o f d L a n d v o o r J a n S l e p e r

Kunstcollectie J.B. Sleper

Tekstvak: Tekstvak:

|

bladwijzer Op deze pagina

Kunstobjecten zijn

hemellichamen

De kunstenaar

onderneemt niets

behalve zijn reis

Prix de RomePrix de Rome

klik met de rechtermuisknop

op de link en selecteer:

openen in nieuw venster.

BHIC archief foto