Tekstvak:

Commissie van Aanbeveling

 

Mensen van naam en faam en vrienden van de kunstcollectie Jan Sleper die vanaf het begin bereid waren

om het initiatief voor openstelling van deze bijzondere kunstcollectie, van harte te ondersteunen.

Hun presentie sinds 2008, houdt de bezienswaardigheid van deze kunstcollectie levend en is voor het

virtuele collectiebeheer, een grote steun.

 

 

 

 

 


loading

Directeur Museum Vincent van Gogh Huis te Zundert

Conservator—beeldend kunstenaar

 

Referentie:  vangoghhuis.com

Tekstvak: Tekstvak:
Tekstvak:

V I R T U E E L  M U S E U M  V O O R

I N T U I T I E F  R E A L I S M E

Tekstvak:

|

J A N  S L E P E R :  T R A D I T I E  &  V E R N I E U W I N G

K L A S S I E K E  O U D H E I D  E N  M O D E R N E  K U N S T

|

V I R T U  O S S

 

J A N  S L E P E R  | J A N è S

1 9 1 9 – 2 0 0 0

A a n b e v e l i n g

Tekstvak:

Ron Dirven

Tekstvak: Â

initialised 07/2008—maintenance 2008—2017 | MS Publisher Concepts

 

 

‘B e l o o f d   L a n d ’  v o o r  J a n  S l e p e r

Kunstcollectie J.B. Sleper

Ad Willemen

Beeldend kunstenaar / docent Willem II-College Tilburg.

 

 

Volgde in het schooljaar 1962-63 bij Jan Sleper lithografie als vervolgopleiding na bij

Ru van Rossum in Tilburg te hebben gestudeerd. Later docent tekenen Academie

Sint Joost te Breda.  Referentie: adwillemen.nl

 

© Detail foto: Robert Laugier

 

 

Tekstvak:

Raymond van Aalst

Tekstvak:

Beeldend kunstenaar / oud-student Jan Sleper

 

 

Persoonlijke herinnering aan Jan Sleper:

Integer, vriendschappelijk, intelligent, humoristisch, soms streng maar rechtvaardig,

sociaal bewogen, filosofisch, gelovig en een beetje ijdel met wat zelfspot of zelf-

kennis. Een goed pedagoog van de oude stempel, die in hoge mate artisticiteit en

vakbekwaamheid van iedere student tot ontwikkeling wist te brengen. Die uitstekend

kunnen tekenen (nog) heel belangrijk vond. Die fantasie en inlevingsvermogen wist te

prikkelen. Je ideeën afbrak en weer met je opbouwde, zodat de genuanceerdheid

verdiept en verbreed werd. Dit was Meneer Sleper als docent en als autonoom

kunstenaar!  Referentiesaachiart.com/RaymondClemens

afbeeldingen  >

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

bladwijzer Op deze pagina

Commissie

van Aanbeveling

Ron Dirven

Raymond van Aalst

Ad Willemen

Prix de RomePrix de Rome

klik met de rechtermuisknop

op de links en selecteer:

openen in nieuw venster.

De pagina lay out van de commissie

met de naamsvermeldingen 2008,

wordt momenteel bijgewerkt:

Joep en Leidy Hazelzet

Andrew Hagendoorn

Wally Andries

Ries Kleijnen

Géraldine Westerkamp