Tekstvak:

Commissie van Aanbeveling

 

Mensen van naam en faam en vrienden van de kunstcollectie Jan Sleper die vanaf het begin bereid waren

om het initiatief voor openstelling van deze bijzondere kunstcollectie, van harte te ondersteunen.

Hun presentie sinds 2008, houdt de bezienswaardigheid van deze kunstcollectie levend en is voor het

virtuele collectiebeheer, een grote steun.

 

 

 

 


Tekstvak: Tekstvak:
Tekstvak:

V I R T U E E L  M U S E U M  V O O R

I N T U I T I E F  R E A L I S M E

Tekstvak:

|

J A N  S L E P E R :  T R A D I T I E  &  V E R N I E U W I N G

K L A S S I E K E  O U D H E I D  E N  M O D E R N E  K U N S T

|

V I R T U  O S S

 

J A N  S L E P E R  | J A N è S

1 9 1 9 – 2 0 0 0

A a n b e v e l i n g

Tekstvak: Tekstvak: Â

initialised 07/2008—maintenance 2008—2017 | MS Publisher Concepts

 

 

‘B e l o o f d   L a n d ’  v o o r  J a n  S l e p e r

Kunstcollectie J.B. Sleper

Wilbert Hazelzet

Tekstvak:

Barok musicus / traverso / docent Koninklijk Conservatorium te Den Haag en het

Conservatorium van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. 

 

 

Als zwager van Jan Sleper had ik al vroeg de gelegenheid om Janès' werk

te leren kennen. Tientallen jaren scheidden ons weliswaar in leeftijd, maar in

vriendschappelijk opzicht werd de afstand mettertijd alleen maar kleiner.
Van meet af aan bewonderde ik zijn eindeloos indrukwekkend, veelzijdig

vakmanschap en zijn vergeestelijkte uitdrukkingkracht. Tijdens zijn laatste,

Amsterdamse periode nodigde Jan me bij herhaling, wanneer hij een nieuw

project voltooid had, uit om zijn meest recente werk in het atelier aan de

Vinkenstraat 52 te komen bekijken: een privilege was het om op zo

vertrouwelijke wijze in zijn artistieke beleving te mogen delen.

 

ReferentieKoninklijk Conservatorium/Docenten/Wilbert Hazelzet

Charlotte Downey-de Cloet

Als oud-conservator van het Letterkundig Museum in Den Haag (1978-2000)

zou ik dit project naar vermogen met raad en daad willen ondersteunen.

 

Referentie:  Charlotte Downey-de Cloet | FB |

 

Tekstvak:

foto

foto

Truus de Ligt-Zöllner

Frans de Ligt

(1934—2012)

Oud-leerling schilderen / grafiek

St. Joost Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving, Breda

 

 

Oud-journalist

Dagblad De Stem, Breda

 

 

 

,,

,,

Jan Sleper; veelzijdig ambachtelijk vakman,

zijn leven toegewijd aan de kunst, ethicus,

bezielend leraar met groot respect voor het

eigene van zijn leerlingen, bevlogen perfecti-

onist zonder in dogmatisme te vervallen,

kwam vanuit een innerlijk weten tot wat hij

als essentieel ervoer, te bescheiden om zijn

werk tijdens zijn leven bij een breed publiek

onder de aandacht te brengen maar wel

hopend dat zijn hele oeuvre na zijn dood

overzichtelijk zou kunnen worden samenge-

bracht. Daarom van harte volledig achter dit

initiatief.

 

In Memoriam

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

bladwijzer Op deze pagina

Commissie

van Aanbeveling

Wilbert Hazelzet

Charlotte Downey-de Cloet

Truus en Frans de Ligt +

 

Prix de RomePrix de Rome

klik met de rechtermuisknop

op de link en selecteer:

openen in nieuw venster.

De pagina lay out van de commissie

met de naamsvermeldingen 2008,

wordt momenteel bijgewerkt:

Joep en Leidy Hazelzet

Andrew Hagendoorn

Wally Andries

Ries Kleijnen

Géraldine Westerkamp