Tekstvak:
Tekstvak:

V I R T U E E L  M U S E U M

I N T U I T I E F  R E A L I S M E

J A N  S L E P E R  |  J A N è S

1 9 1 9 – 2 0 0 0

Kunstcollectie Jan Sleper

Op 8 en 9 juni 2008 werd, vanuit zijn atelierwoning te Amsterdam,

het oeuvre van beeldend kunstenaar en tweevoudig Prix de Rome -

winnaar Jan Sleper overgebracht naar Oss. | Lees meer

 

 

 

 

Tekstvak:

V I R T U  O S S

Tekstvak:

|

Tekstvak:

Collectiebeheer

Virtueel collectiebeheer MUSEUM VOOR INTUITIEF REALISME: VIRTU OSS

beheert het virtuele oeuvre van Jan Sleper. | Lees meer

 

 

 

 

Blijken van waardering van de commissieleden, voor kunstenaar, vriend

en mentor Jan Sleper en zijn oeuvre. Hun presentie sinds 2008, houdt

de bezienswaardigheid van deze kunstcollectie levend en is voor het

virtuele collectiebeheer, een grote steun. | Lees meer

 

 

 

 

Intuitief en visionair

Jan Sleper (1919-2000) was een beeldend kunstenaar die op zoek was

naar de oorsprong van zijn kunst, geschiedenis en de menselijke,

innerlijke ontwikkeling daarbinnen. | Lees meer

 

 

 

 

Beheeragenda 2008-NU

VIRTUEEL MUSEUM VOOR INTUITIEF REALISME: VIRTU OSS brengt de

periode van het Depot van de collectie van het oeuvre van Jan Sleper

online in beeld. | Lees meer

 

 

 

 

Credits

Virtu Oss bedankt ... | Lees meer

 

 

 

 

Nieuws | Nationale Museumweek 2015

Ons Echte Goud  Via deze website:

SLEPER.COM/VIRTUOSS/ | Lees meer

 

 

 

 

Vriend

VIRTUEEL MUSEUM VOOR INTUITIEF REALISME: VIRTU OSS Vriend van

het docentschap en werk van Jan Sleper. | Lees meer

 

 

 

 

Zijn museale concept integreert zijn werk als graficus/beeldhouwer

tot een overzicht in prenten, zeefdrukken, lithos, fotografie, hout-

gravures, tekeningen, schilderijen en sculpturen. | Lees meer

 

 

 

 

‘B e l o o f d   L a n d ’  v o o r  J a n  S l e p e r

à

Tekstvak: Â

initialised 07/2008—maintenance 2008—2017 | MS Publisher Concepts

Tekstvak:
Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

Virtual Arrivals | Kunstcollectie

Virtual Art | Beheer

Commissie van Aanbeveling

Virtual Reality | Visie

Virtual Depot | Beheeragenda

Virtual Connectivity | Credits

Nationale Museumweek | 2015/2017

Virtual Inspiration | Vriend

Virtual Concept | Museaal

Prix de RomePrix de Rome

Contact  |  c o l o f o n

Contact  |  c o l o f o n

http://icons.iconarchive.com/icons/martz90/circle/512/google-plus-icon.pnghttp://appevent.com/wp-content/uploads/2014/11/app-icon-19348-mzl.rtjqumzl.pngTekstvak: +Mirthe Sleper
Tekstvak: Virtu Oss
Tekstvak: Virtu Oss