MIRTHE SLEPER RESTAURATIE

 

Sagrado Corazon

Art Healing

restoration | restauratie

‘Classic Touch’

 

 

Sagrado Corazon

home

email

F11

contact

Tekstvak:

© Atelier Mirthe Sleper |

 

 

Tekstvak:

Project:

volledige restauratie van een met

groene verf overschilderd Mariabeeld

incl. reconstructie (ontbrekende)

rechterhand

WERK IN UITVOERING

M i r t h e  S l e p e r  |   R e s t a u r a t i e

 

 

Voltooide restauratie per: 30.07.2012

Finale bewerking:

handgesneden en gepolychromeerde

lelie’scepter’

vastgezet aan de rechterhand