MIRTHE SLEPER RESTAURATIE

 

Sagrado Corazon

Art Healing

restoration | restauratie

‘Classic Touch’

 

 

Sagrado Corazon

home

email

F11

contact

Tekstvak:

© Atelier Mirthe Sleper |

 

 

Tekstvak:

Project:

volledige restauratie van een met

groene verf overschilderd Mariabeeld

incl. reconstructie (ontbrekende)

rechterhand

 

NB. Oorspronkelijke polychromie:

      gewijzigd in opdracht.

WERK IN UITVOERING

M i r t h e  S l e p e r  |   R e s t a u r a t i e

 

 

ons advies (voor)

gewijzigd in opdracht (na)

dorure & leliedécor

polychromie

Afrondende restauratiefase: 0607.2012