Hanke Sleper Artist | Sculptor | Beeldhouwer | Moving the Stone | Passion in Stone | Emotive Arts |

direct-web.nl Residential Area Artist Community | Relatiegeschenken | Werken in opdracht | Relation gifts | Business | On demand Design | Artists in Business | all rights reserved © direct-web.nl The Netherlands

Tekstvak:

 

m o v i n g   t h e   s t o n e

 

Hanke Sleper

 

b e e l d h o u w e r | s c u l p t o r

Tekstvak:   e m o t i v e   a r t s
Tekstvak:

press F11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artists

residential area

all rights reserved

© MS Publisher Concepts

 

 

sketch zone

Tekstvak:

Mijn werken als therapeut met mensen die tijdelijk een luisterend oor nodig hebben en het begeleiden en zien van mensen in verdrietige tijden, maakte dat het thema troost voor mij steeds actueel bleef. Mensen in hun verdriet zijn intiem met zichzelf en soms met een ander mens verbonden. Verdriet heeft altijd te maken met wie of wat we liefhebben. Dat verliezen is een pijnlijk proces. Dikwijls gevoeld als ontroostbaar of verlaten, verloren. Werkelijke troost is liefde, heeft te maken met verbondenheid, voor mij. My work as a therapist with people who temporarily need a listening ear aswell as guiding and meeting people during sad times, kept the ‘Comfort’-theme alive. People in their grief are closely drawn to themselves and sometimes to another person. Sorrow has always to do with who or what we love. Losing that is a painful process. Often experienced as inconsolable, abandoned and lost. To me true consolation is love, comfort relates to a loving commitment.  lees meer | read more

Tekstvak: begin
Tekstvak: steen | stone tour
Tekstvak: Hanke Sleper
Tekstvak: gallery
Tekstvak: contact

beeldhouwer | sculptor

werkwijzen | workprocessing

thema | theme

reacties | reactions

© MS Publisher Concepts

Tekstvak:

Hanke S | Moving The Stone