Tekstvak: Tekstvak:
Tekstvak:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

adres

 

links

 

disclaimer

privacy

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Copyright © Atelierschool Mirthe Sleper |  Webdesign: MS Publisher Concepts

WERKEN

in de luwte

Atelierschool

SLEPER.COM | DISCLAIMER

 

Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan

Sleper.com niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of

volledig is.

 

Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele

manier rechten worden ontleend. Sleper.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid

voor eventuele onjuistheden. Wel stelt Sleper.com het op prijs indien zulke onjuist-

heden worden gemeld bij de webredactie. Informatie, suggesties voor verbetering en

ander materiaal en berichten die Sleper.com naar aanleiding van haar website

ontvangt, worden door Sleper.com beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als

bedoeld om door Sleper.com vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige

nadere toestemming voor nodig is.

 

Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop

de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. Lees hiervoor

onze Privacy verklaring.

Sleper.com behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website

te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.